Uusi ra­vin­to­la sai ih­mi­set jo­not­ta­maan

HS Metro - - FRONT PAGE -

Ame­rik­ka­lais­ket­ju Taco Bel­lin en­sim­mäi­sen Suo­men-ra­vin­to­lan ava­jais­päi­vä­nä näh­tiin pit­kiä jo­no­ja.

Suo­men en­sim­mäi­nen Taco Bell -ra­vin­to­la avat­tiin Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa Ka­le­van­ka­dul­la tors­tai­na. Ame­rik­ka­lais­ra­vin­to­laa on sel­väs­ti odo­tet­tu, sil­lä jo­no eh­ti kas­vaa pit­käk­si en­nen ovien avaa­mis­ta kel­lo 12. Brän­di laa­je­nee seu­raa­vak­si Es­poo­seen, jos­sa ava­taan vie­lä mar­ras­kuus­sa kak­si ra­vin­to­laa, toi­nen Sel­loon Lep­pä­vaa­raan ja toi­nen Ma­tin­ky­lään Isoon Ome­naan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.