Hus: Jär­jes­tel­mä toi­mii jäl­leen

HS Metro - - UUTISET -

Hel­sin­gin ja Uu­den­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri (Hus) tie­dot­taa, et­tä sai­raa­loi­den tie­to­jär­jes­tel­mät näyt­täi­si­vät nyt toi­mi­van nor­maa­lis­ti. Husin tie­to­lii­ken­tees­sä oli laa­ja on­gel­ma tiis­tai­na ja pie­nem­pi po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään kes­kit­ty­vä häiriö kes­ki­viik­ko­na. Tors­tai­na aa­mu­päi­väl­lä sai­raan­hoi­to­pii­ri tie­dot­ti, et­tä tä­nä aa­mu­na po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä ei ole ha­vait­tu on­gel­mia, vaik­ka sii­hen oli eh­ti­nyt kir­jau­tua si­sään jo noin 7 000 käyt­tä­jää. Tiis­tai­na al­ka­nut vi­ka oli laa­jin kym­me­neen vuo­teen.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.