TONTILLE ASUNTOJAKIN

HS Metro - - UUTISET -

Van­taan Tikkurilan kirk­ko­hank­keen yh­tey­des­sä Unik­ko­tien ja Ase­ma­tien vä­lis­sä ole­val­le tontille suun­ni­tel­laan Hoa­sin asun­to­ja noin 130 opis­ke­li­jal­le. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä tontille kaa­vail­laan seu­ra­kun­tien omaan omis­tuk­seen tu­le­via, ly­hyen kor­ko­tuen asun­to­ja. Kort­te­lis­ta on tar­koi­tus muo­dos­taa kir­kon, lii­ke­ti­lo­jen ja asun­to­jen kau­pun­ki­kort­te­li.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.