KUUMA LINJA PÄIVYSTÄÄ AI­NA

HS Metro - - UUTISET -

Suo­mi ja Venäjä ovat avan­neet puo­lus­tus­hal­lin­to­jen­sa vä­lil­le pu­he­lin­lin­jan, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on te­hos­taa kes­ki­näis­tä tie­don­vaih­toa, ker­too puo­lus­tus­mi­nis­te­riö tie­dot­tees­saan. Tie­dot­teen mu­kaan pu­he­lin­lin­ja on on­net­to­muus-, häiriö- ja poik­keus­ti­lan­tei­ta var­ten. Se avat­tiin 1. mar­ras­kuu­ta. Pu­he­lin­lin­ja on au­ki ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. Sen työ­kie­le­nä on englan­ti, puo­lus­tus­mi­nis­te­riö ker­too. Tie­to on kul­ke­nut val­tioi­den vä­lil­lä esi­mer­kik­si suur­lä­he­tys­tö­jen kaut­ta.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.