Ky­se­ly vain työ­te­ki­jöil­le

HS Metro - - UUTISET -

Kes­ki­vii­kon HS Met­ros­sa ker­rot­tiin Hel­sin­gin säh­köi­ses­tä ter­veys­ky­se­lys­tä. Uu­ti­ses­sa oli vir­he: Hel­sin­gin kau­pun­ki ko­ko­nai­suu­te­na ei tee tä­tä ky­se­lyä, vaan Työ­ter­veys Helsinki. Ero on sii­nä, et­tä jos pu­hu­taan työ­ter­vey­den asiak­kais­ta, niin pu­hu­taan Hel­sin­gin kau­pun­gin työn­te­ki­jöis­tä. Jos pu­hu­taan Hel­sin­gin kau­pun­gin asiak­kais­ta, niin pu­hu­taan ni­me­no­maan kun­ta­lai­sis­ta ylei­sem­min.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.