Poh­jois-Ko­rean krii­siin ei rat­kai­sua

HS Metro - - UUTISET -

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Do­nald Trump ja Kii­nan pre­si­dent­ti Xi Jin­ping ei­vät tar­jon­neet mi­tään uut­ta Poh­joisKo­rean ydin­a­seu­han rat­kai­se­mi­sek­si tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, jon­ka he jär­jes­ti­vät yh­des­sä tors­tai­na Pe­kin­gis­sä. Trump ke­hot­ti Kii­naa te­ke­mään pal­jon töi­tä Poh­jois-Ko­rean krii­sin rat­kai­se­mi­sek­si. Xi va­kuut­ti, et­tä Kiina pyr­kii Ko­rean nie­mi­maan rii­su­mi­seen ydin­a­seis­ta ja sa­noi, et­tä rat­kai­sua hae­taan neu­vot­te­lu­teit­se. Trump puo­les­taan tois­ti vaa­ti­muk­sen­sa, et­tä kaik­kien mai­den on lo­pe­tet­ta­va Poh­jois-Ko­rean ra­hoit­ta­mi­nen ja aseis­ta­mi­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.