Yl­lä­tys­vie­rai­lu

HS Metro - - UUTISET -

Rans­kan pre­si­dent­ti Em­ma­nuel Mac­ron il­moit­ti te­ke­vän­sä tors­tai-il­ta­na yl­lä­tys­vie­rai­lun Sau­di-Ara­bi­aan ja ta­paa­van­sa siel­lä kruu­nunprins­si Mo­ham­med bin Sal­ma­nin.

Tar­koi­tus kes­kus­tel­la Je­me­nin ja Li­ba­no­nin ti­lan­teis­ta, hän ker­toi Reu­ter­sin mu­kaan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.