14,9

HS Metro - - URHEILU -

Hel­sin­gin Jo­ke­rien ta­lou­del­lis­ten tap­pioi­den kier­re ei näy­tä juu­ri oi­ke­ne­van. Jo­ke­rit Hoc­key Club Oy:n ke­vääl­lä päät­ty­neen ti­li­kau­den tap­pio oli 14,9 mil­joo­naa eu­roa, ker­too Kaup­pa­leh­ti. Jo­ke­rien vii­me kausi oli ur­hei­lul­li­ses­ti vai­su, mi­kä vai­kut­ti en­nes­tään epä­ta­sa­pai­noi­seen ta­lou­teen. Run­ko­sar­jan ai­ka­na kat­so­mois­sa oli ti­laa, ja pu­do­tus­pe­lit päät­tyi­vät nel­jään tap­pioon Mos­ko­van TsSKal­le. Lii­ke­vaih­toa ker­tyi vain 7,7 mil­joo­naa eu­roa. Mi­kä­li Jo­ke­rit mie­lii yl­tää nol­la­tu­lok­seen, sen pi­täi­si yl­tää yli 21 mil­joo­nan eu­ron lii­ke­vaih­toon. Jo­ke­rit pe­laa KHL:ssä nyt nel­jät­tä kaut­taan. Tap­pio­ta se on teh­nyt mil­tei 43 mil­joo­naa eu­roa.

Jo­ke­rit on teh­nyt KHL:ssä noin 43 mil­joo­naa eu­roa tap­pio­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.