JESSE PULJUJÄRVI JÄÄ POIS

HS Metro - - URHEILU -

Suo­men 20-vuo­tiai­den jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een toi­veet saa­da Jesse Puljujärvi mu­kaan MM-tur­nauk­seen vuo­den lo­pus­sa ovat ole­mat­to­mat. Ed­mon­ton Oi­lers pi­tää kiin­ni pe­laa­jas­taan, vaik­ka Puljujärvi kiek­koi­lee­kin NHL:n si­jas­ta tä­nä syk­sy­nä AHL:n Ba­kers­fiel­dis­sä. ”Vii­me kä­des­sä asia kuu­luu Pe­ter Chia­rel­lil­le, mut­ta se pää­tös on jo teh­ty”, Craig MacTa­vish sa­noi Hartwal­la­ree­nas­sa tors­tai­na en­nen Kar­ja­la-tur­nauk­sen al­kua. Hän on Oi­ler­sin va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja ja vas­tuus­sa Chia­rel­lin kans­sa seu­ran am­mat­ti­lais­puo­les­ta.

Jesse Puljujärvi.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.