10 ky­sy­mys­tä

HS Metro - - HUPIKLUBI -

Min­kä suo­ma­lai­nen pörs­siyh­tiön 1) pää­omis­ta­ja on Dan­ko Končar? Mi­kä on pa­ket­tien säi­ly­ty­sai­ka Pos­tis­sa 2) ai­em­man 14 päi­vän si­jaan? Mis­sä me­res­sä si­jait­see Man­saa­ri? 3) Mis­sä Suo­men maa­kun­nas­sa kaa­det4) tiin eni­ten kar­hu­ja syk­syl­lä 2017? Min­kä ikäi­se­nä Kaar­le XVI Kus­taa 5) nousi Ruot­sin ku­nin­kaak­si? Kuin­ka mon­ta ih­mis­tä Suo­men sau6) na­pa­lois­sa kuo­li vuon­na 2016? Ku­ka on Mik­ko Koi­vun jäl­keen par7) hai­ten pal­kat­tu suo­ma­lais­pe­laa­ja NHL:ssä? Ku­ka suo­ma­lai­nen on kä­si­kir­joit­ta8) nut The Long Road Ho­me -tv-sar­jan? Kuin­ka suu­ri osa ai­kui­sis­ta suo­ma­lai9) sis­ta nä­kee ai­na­kin yh­den pai­na­jai­sen kuu­kau­des­sa? Mi­kä on rom­bi? 10)

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.