SIMPSONEITA KOKO PÄI­VÄ

HS Metro - - WKD -

Ani­maa­tio­sar­ja Simp­so­nei­den uusim­mat tuo­tan­to­kau­det näh­dään ai­na jat­kos­sa­kin Su­bil­la ja mar­ras­kuun alus­ta Simpsoneita tu­lee Su­bil­ta pe­rä­ti 15 tun­tia vii­kos­sa. Uut­ta esi­tys­tah­tia juh­lis­te­taan näyt­tä­mäl­lä koko Simp­so­nei­den en­sim­mäi­nen tuo­tan­to­kausi huo­men­na lau­an­tai­na kel­lo 12.30 al­kaen. Sub on esit­tä­nyt Simpsoneita jo vuo­des­ta 2000. Tä­nä syk­sy­nä on esi­tet­ty kaut­ta 28 ja en­si ke­vää­nä näh­dään jo kau­den 29 jak­so­ja. Vii­koit­tain ka­na­val­la esi­te­tään kym­me­nen jak­soa. Koko sar­jan avaus­jak­so esi­tet­tiin Yh­dys­val­lois­sa 17. jou­lu­kuu­ta 1989.

Simp­so­nit al­koi Yh­dys­val­lois­sa vuon­na 1989.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.