Äi­dit ja tyt­tä­ret et­si­vät it­se­ään

HS Metro - - WKD -

vän, jon­ka ai­ka­na äi­dit ve­täi­se­vät kän­nit os­tos­kes­kuk­ses­sa. Sit­ten pai­kal­le pel­mah­ta­vat ka­ri­ka­tyy­ri-iso­äi­dit, jois­ta yk­si on pe­li­vel­kai­nen rok­ka­ri (Susan Sa­ran­don), toi­nen ei osaa elää il­man ty­tär­tään (Che­ryl Hi­nes) ja kol­mas jär­jes­te­lee öky­juh­lia lu­paa ky­sy­mät­tä (Ch­ris­ti­ne Ba­rans­ki). Lo­pul­ta ilon­pi­to saa väis­tyä äi­tiy­den sy­vim­män ole­muk­sen va­ka­van poh­din­nan tiel­tä. Huh. Sa­ran­do­nin si­sään­tu­lo on elo­ku­van pa­ras koh­taus, mut­ta sen pi­dem­mäl­le ei hä­nen­kään hah­mo­aan ole mie­tit­ty.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.