TERÄSPATSAS KASARMITORILLE

Tal­vi­so­dan 10-met­ri­nen muis­to­merk­ki hu­pu­tet­tiin vie­lä kah­dek­si vii­kok­si.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Suo­men suu­rin teräspatsas nos­tet­tiin maa­nan­tai-il­ta­na Jär­ven­pääs­sä nos­tu­ril­la re­kan kyy­tiin ja kul­je­tet­tiin yön ai­ka­na Hel­sin­gin Kasarmitorille. Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön eteen pys­ty­tet­ty pat­sas on tal­vi­so­dan kan­sal­li­nen muis­to­merk­ki. Kiin­nit­tä­mi­sen ja pe­sun jäl­keen pat­sas hu­pu­tet­tiin tiis­tai­na uu­des­taan, ja hup­pu py­syy sen pääl­lä 30. mar­ras­kuu­ta as­ti. Tuol­loin to­ril­la jär­jes­te­tään pat­saan jul­kis­tus­ti­lai­suus.

LEIF GRIP

Teräspatsas pys­ty­tet­tiin Kasarmitorille tiis­tai­aa­mu­na. Jul­kis­tus­ti­lai­suus on kah­den vii­kon pääs­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.