Ja­ri Aar­nio: Kän­ny­kän löy­ty­mi­nen yl­lä­tys

HS Metro - - UUTISET -

Tör­keis­tä huu­me­ri­kok­sis­ta syy­tet­ty Ja­ri Aar­nio te­ki sel­koa joh­ta­man­sa huu­me­po­lii­sin tie­to­läh­de­toi­min­nas­ta, kun hän­tä kuul­tiin tiis­tai­na Hel­sin­gin ho­vioi­keu­des­sa.

Kuu­le­mi­sen tee­ma­na oli­vat Pa­si­lan mie­hen kän­ny­kät. Syyt­tä­jien mu­kaan kir­jal­li­nen näyt­tö to­dis­taa, et­tä Pa­si­lan mie­hen kän­ny­kät ovat ol­leet Aar­nion hal­lus­sa, ja nii­tä on hei­dän kä­si­tyk­sen­sä mu­kaan käy­tet­ty huu­me­ri­kos­ten te­ke­mi­seen. Aar­nio kiis­tää pi­tä­neen­sä Pa­si­lan mie­hen pu­he­li­mia hal­lus­saan kuin sa­tun­nai­ses­ti. Aar­nion asia­na­ja­ja Riit­ta Lep­pi­nie­mi ky­syi, mik­si yk­si Pa­si­lan mie­hen kän­ny­köis­tä löy­tyi Aar­nion au­to­tal­lis­ta ken­gän si­säl­tä.

Aar­nion mu­kaan ken­gät osa saa­tu 1990-lu­vul­la ul­ko­mai­sel­ta bän­dil­tä. Ne ovat jää­neet pyö­ri­mään huu­me­po­lii­sin ti­loi­hin, ja kun huu­me­po­lii­sin muut­to­jen yh­tey­des­sä ta­va­raa oli me­nos­sa kaa­to­pai­kal­le, osa sii­tä kul­keu­tui Aar­niol­le.

”Se oli mi­nul­le yl­lä­tys, et­tä sel­lai­nen pu­he­lin siel­tä [ken­gäs­tä] löy­tyi.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.