Mies uh­kai­li vas­taan­tu­li­jaa

HS Metro - - UUTISET -

Tu­pak­kaa sa­tun­nai- sel­ta vas­taan­tu­li­jal­ta maa­nan­tai­aa­mu­na Itä-Pa­si­las­sa Re­sii­na­ku­jal­la vaa­ti­nut­ta mies­tä epäil­lään ryös­tön yri­tyk­ses­tä, ker­too Hel­sin­gin po­lii­si. Ko­va tut­kin­ta­ni­mi­ke joh­tuu sii­tä, et­tä tu­pa­kan­pum­maa­ja te­hos­ti vaa­ti­mus­taan osoit­ta­mal­la mies­tä ereh­dyt­tä­väs­ti aset­ta muis­tut­ta­neel­la esi­neel­lä. Uh­kai­lu ta­pah­tui sen jäl­keen, kun mies oli ker­to­nut tu­pak­kaa vaa­ti­neel­le, et­tei hän pol­ta. Vuon­na 1986 syn­ty­nyt uhri pää­si pa­ke­ne­maan uh­kai­li­jaa ja soit­ti kel­lo 7.40 hä­tä­kes­kuk­seen. Po­lii­si tut­kii ta­paus­ta täs­sä vai­hees­sa ryös­tön yri­tyk­se­nä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.