HELSINKI MYY METROPOLIAKIINTEISTÖJÄ

HS Metro - - UUTISET -

Hel­sin­gin kau­pun­ki on vii­meis­tel­lyt Met­ro­po­lia-kiin­teis­tö­jen myyn­nin asun­to­si­joi­tus­yh­tiö Ko­ja­mol­le, eli en­ti­sel­le VVO:lle. Kaup­paan kuu­luu kuusi kiin­teis­töä, ja kaup­pa­hin­ta on 80,9 mil­joo­naa eu­roa. Kiin­teis­töt jää­vät tyh­jäk­si, sil­lä Met­ro­po­lia-am­mat­ti­kor­kea­kou­lu on kes­kit­tä­mäs­sä toi­min­taan­sa. Met­ro­po­lia päät­ti vuon­na 2012, et­tä se siir­tää toi­min­tan­sa 20 toi­mi­pis­tees­tä nel­jäl­le kam­puk­sel­le vuo­teen 2019 men­nes­sä. Kuu­den myy­dyn kiin­teis­tön jou­kos­sa on Hie­ta­lah­den­to­rin lai­dal­la ole­va am­mat­ti­kor­kea­kou­lun pää­ra­ken­nus, jo­ka val­mis­tui vuon­na 1877.

Ku­vas­sa Met­ro­po­lian pää­ra­ken­nus Hie­ta­lah­den­to­rin lai­dal­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.