Puu­kot­ta­jal­le haet­tiin lä­hes­ty­mis­kiel­toa

Po­lii­si kuu­lus­te­li tiis­tai­na en­sim­mäis­tä ker­taa kol­mi­vuo­ti­aan lap­sen­sa mur­has­ta epäil­tyä mies­tä.

HS Metro - - UUTISET -

Po­lii­si kuu­lus­te­li tiis­tai­na en­sim­mäis­tä ker­taa kol­mi­vuo­ti­aan lap­sen­sa mur­has­ta epäil­tyä mies­tä. Po­lii­si ei vie­lä ker­ro mi­tään kuu­lus­te­lu­jen si­säl­lös­tä.

Ne­li­kymp­pi­sen Rans­kan kan­sa­lai­sen epäil­lään puu­kot­ta­neen lap­sen kuo­li­aak­si Por­voon ly­seon leik­ki­puis­tos­sa maa­nan­tai­aa­mu­na. Lap­si kuo­li sai­raa­las­sa.

Po­lii­si kuu­lus­te­li myös kah­ta to­dis­ta­jaa.

”Ta­pah­tu­mat näyt­tä­vät eden­neen mel­ko lail­la niin kuin po­lii­si on ker­to­nut jul­ki­suu­teen”, tut­kin­nan­joh­ta­ja Jy­ri Hil­tu­nen ItäUu­den­maan po­lii­sis­ta sa­noo.

Itä-Uu­den­maan kä­rä­jä­oi­keu­den asia­kir­jois­ta käy il­mi, et­tä mie­hen ja kuol- leen lap­sen äi­din vä­lil­lä oli käy­ty vai­ke­aa huol­to­rii­taa.

Kä­rä­jä­oi­keus mää­rä­si äi­din lap­sen yk­sin­huol­ta­jak­si syys­kuus­sa. Oi­keu­den mu- kaan lap­sen tur­val­li­suu­des­ta oli pe­rus­tel­tua huol­ta. Oi­keu­den pää­tök­sen mu­kaan huo­li poh­ja­si en­nen kaik­kea sii­hen, et­tä lap­sen isä oli vie­nyt lap­sen vas­toin äi­din tah­toa ko­ti­maa­han­sa Ka­ri­bial­le tä­nä ke­sä­nä.

Nai­nen oli ha­ke­nut mie­hel­le myös lä­hes­ty­mis­kiel­toa elo­kuus­sa. Itä-Uu­den­maan kä­rä­jä­oi­keu­den laa­man­ni An­ders Ce­der­berg ker­too, et­tä lä­hes­ty­mis­kiel­to­asian kä­sit­te­lyyn oli tul­lut vii­vei­tä. Kä­sit­te­lyn oli tar­koi­tus ol­la en­si maa­nan­tai­na. Ce­der­berg ker­too, et­tä mies oli pi­tä­nyt et­sin­tä­kuu­lut­taa, kos­ka hän­tä ei ol­lut muu­ten saa­tu haas­tet­tua is­tun­toon.

JUHANI NIIRANEN / HS

Puu­ko­tus­pai­kal­le tuo­tiin kynt­ti­löi­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.