Nor­jan val­tio vie­tiin kä­rä­jil­le

HS Metro - - UUTISET -

Ym­pä­ris­tö­ak­ti­vis­tit syyt­tä­vät Nor­jan val­tion toi­mi­neen omaa pe­rus­tus­la­ki­aan vas­taan, kun se on myön­tä­nyt öl­jy­net­sin­tä­lu­pia ark­ti­sil­le me­ria­lueil­le. Kiis­tan oi­keus­kä­sit­te­ly al­koi tiis­tai­na Os­lon kä­rä­jä­oi­keu­des­sa, ker­toi uu­tis­toi­mis­to Reu­ters. Green­peace ja Na­tur og Ung­dom kat­so­vat, et­tä muun muas­sa Sta­toi­lil­le, Chev­ro­nil­le ja Lu­koi­lil­le myön­ne­tyt öl­jy­net­sin­tä­lu­vat rik­ko­vat pe­rus­tus­la­kia. Lais­sa mai­ni­taan muun muas­sa kan­sa­lais­ten oi­keus ter­veel­li­seen ym­pä­ris­töön. Ju­tus­ta odo­te­taan en­nak­ko­ta­paus­ta, jo­ka voi toi­mia läh­tö­lau­kauk­se­na myös muil­le oi­keus­rii­doil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.