JUHLAN KUNNIAKSI JUODAAN KAHVIT

HS Metro - - UUTISET -

Ym­pä­ri Suo­men vie­te­tään si­ni­val­kois­ta kah­vi­het­keä it­se­näi­syys­päi­vän aat­to­na 5. jou­lu­kuu­ta kel­lo 14. Myös Van­taan kau­pun­gin toi­mi­pis­teis­sä ko­koon­nu­taan sa­ta­vuo­ti­aan Suo­men kunniaksi juh­la­kah­vien ää­reen. ” Työyh­tei­söt jär­jes­tä­vät kah­vi­tuk­sen it­se­näi­ses­ti ta­hoil­laan. Jos kah­vi­het­kel­le so­vit­tu val­ta­kun­nal­li­nen kel­lon­ai­ka ei so­vi jon­kin työ­pai­kan ai­ka­tau­lui­hin, yh­tei­sen kah­vi­het­ken voi si­joit­taa myös muu­al­le päi­vään. Tär­kein­tä on yh­des­sä juh­lis­taa Suo­men sa­ta­vuo­tis­päi­vän aat­toa”, Van­taan Suo­mi 100 -alue­koor­di­naat­to­ri Neet­ta Eriks­son ker­too tie­dot­tees­sa.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.