Tun­te­ma­ton so­ti­las jo kat­so­tuim­pien jou­kos­sa

Aku Lou­hi­mie­hen oh­jaus pää­si Suo­men kaik­kien ai­ko­jen 20 kat­so­tuim­man elo­ku­van jouk­koon.

HS Metro - - LUKIJAT -

Aku Lou­hi­mie­hen Tun­te­ma­ton so­ti­las te­kee kat­so­ja­lu­vuil­laan his­to­ri­aa. 27. lo­ka­kuu­ta en­si-il­tan­sa saa­nut elo­ku­va on ke­rän­nyt rei­lus­sa kah­des­sa vii­kos­sa 521 103 kat­so­jaa.

Se nos­taa Tun­te­mat­to­man so­ti­laan kaik­kien ai­ko­jen 20. kat­so­tuim­mak­si ko­ti­mai­sek­si elo­ku­vak­si.

Saa­vu­tus on mer­kit­tä­vä, sil­lä top 20 -lis­tan uusin – ja sa­mal­la ai­noa 2000-lu­vul­la teh­ty – elo­ku­va oli tä­tä en­nen Pa­hat po­jat (2002). Eli en­nen Lou­hi­mie­hen Tun­te­ma­ton­ta so­ti­las­ta yk­si­kään elo­ku­va ei ol­lut on­nis­tu­nut ki­pua­maan lis­tal­le 15 vuo­teen.

Suo­men 20. kat­so­tuin elo­ku­va oli Ris­to Jar­van Lo­ma (1976) en­nen kuin Tun­te­ma­ton so­ti­las ti­put­ti sen lis­tal­ta.

19. kat­so­tuin elo­ku­va on vie­lä tois­tai­sek­si Uu­no Tur­ha­pu­ro muut­taa maal­le (1986) 556 519 kat­so­jal­laan. 614 628 kat­so­jaa saa­nut Pa­hat po­jat löy­tyy si­jal­ta 14.

Suo­men kat­so­tuim­pia elo­ku­via ti­las­toi­van ti­las­to­van Suo­men elo­ku­va­sää­tiön tie­dot­ta­ja Reet­ta Hau­ta­mä­ki sa­noo, et­tä en­si vii­kon­lo­pun jäl­keen voi­daan jo an­taa en­nus­tei­ta Tun­te­mat­to­man so­ti­laan ko­ko­nais­mää­ris­tä.

”Sil­loin näh­dään, läh­te­vät­kö kat­so­ja­mää­rät jo las­kuun. Run­saas­ti kat­so­jia elo­ku­va tu­lee jo­ka ta­pauk­ses­sa vie­lä saa­maan”, Hau­ta­mä­ki sa­noo.

Top 20 -lis­tal­la ovat myös ai­em­mat Väi­nö Lin­nan Tun­te­ma­ton so­ti­las -teok­sen fil­ma­ti­soin­nit. Rau­ni Moll­ber­gin 590 271 kat­so­jaa ke­rän­nyt ver­sio (1985) on si­jal­la 17. Ed­vin Lai­neen vuo­den 1955 ver­sio ko­mei­lee lis­tan kär­jes­sä kaik­kien ai­ko­jen kat­so­tuim­pa­na ko­ti­mai­se­na elo­ku­va­na. Jäl­kim­mäi­sen 2,8 mil­joo­naa kat­so­jaa Lou­hi­mie­hen Tun­te­ma­ton so­ti­las – tai mi­kään muu ko­ti­mai­nen elo­ku­va – tus­kin tu­lee enää ylit­tä­mään.

”Sil­loin näh­dään, läh­te­vät­kö kat­so­ja­mää­rät jo las­kuun.” Reet­ta Hau­ta­mä­ki tu­le­vas­ta vii­kon­lo­pus­ta

JUULI ASCHAN

Aku Lou­hi­mies (kes­kel­lä) myös kä­si­kir­joit­ti yh­des­sä Ja­ri Ola­vi Ran­ta­lan kans­sa uu­den Tun­te­mat­to­man so­ti­laan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.