LÄ­HES 600 ALLEKIRJOITUSTA

HS Metro - - LUKIJAT -

Ruot­sis­sa sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää ja ah­dis­te­lua vas­tus­ta­va #metoo-kam­pan­ja on saa­nut pal­jon suu­rem­mat mit­ta­suh­teet kuin Suo­mes­sa. Ruot­sis­sa sek­su­aa­li­sen ah­dis­te­luun syyl­lis­ty­nei­den nimet on nos­tet­tu jul­ki­suu­teen ja osa epäil­lyis­tä on jou­tu­nut eroa­maan vi­ras­taan. Vii­me vii­kol­la sa­dat nais­näyt­te­li­jät al­le­kir­joit­ti­vat avoi­men kir­jeen, jos­sa he il­moit­ta­vat jou­tu­neen­sa sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän uh­reik­si teat­te­ri- ja elo­ku­va-alal­la. Mu­ka­na ovat muun muas­sa etu­ri­vin ruot­sa­lais­näyt­te­li­jät Le­na Endre, So­fia He­lin se­kä Oscar-voit­ta­ja Alicia Vi­kan­der. Al­le­kir­joit­ta­nei­ta on 576.

Alicia Vi­kan­der on yk­si al­le­kir­joit­ta­jis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.