Sel­vi­tys: Pyö­räi­lyn tur­val­li­suus li­sään­ty­nyt

HS Metro - - KE -

Pyö­räi­ly on Hel­sin­gis­sä yhä tur­val­li­sem­paa, vaik­ka pyö­räi­li­jöi­den mää­rä on kas­vus­sa, il­me­nee kau­pun­gin ti­laa­mas­ta sel­vi­tyk­ses­tä. Esi­mer­kik­si vuo­si­na 2007–2016 po­lii­sin tie­toon tu­li pyö­rä­tur­mia yh­teen­sä noin 1 700. On­net­to­muuk­sien mää­rä las­ki, vaik­ka pyö­räi­li­jöi­tä oli enem­män. Hel­sin­gis­sä kat­so­taan, et­tä pyö­räi­lyn tur­val­li­suut­ta voi­daan yhä pa­ran­taa ra­ken­ta­mal­la yk­si­suun­tai­sia pyö­rä­tei­tä ja muok­kaa­mal­la ris­teyk­siä niin, et­tä jo nii­den ra­ken­tees­ta sel­vi­ää väis­tä­mis­vel­vol­li­suus.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.