Mies­tä puu­ko­tet­tiin asun­nos­sa Pa­si­las­sa

HS Metro - - UUTISET -

HELSINKI Vuon­na 1960 syn­ty­nyt­tä mies­tä puu­ko­tet­tiin tiis­tai-il­ta­na Hel­sin­gin Pa­si­las­sa. Po­lii­si tut­kii ta­paus­ta ta­pon yri­tyk­se­nä. Te­ki­jäk­si po­lii­si epäi­lee 25-vuo­tias­ta mies­tä, jo­ka on täl­lä het­kel­lä pi­dä­tet­ty­nä Pa­si­lan po­lii­si­van­ki­las­sa. Vä­ki­val­lan­te­ko ta­pah­tui yk­si­tyi­sa­sun­nos­sa Itä-Pa­si­las­sa. Epäil­ty ja vuon­na 1960 syn­ty­nyt uh­ri tun­si­vat po­lii­sin mu­kaan en­tuu­des­taan toi­sen­sa. Hel­sin­gin po­lii­si tie­dot­ti kes­ki­viik­ko­na, et­tä puu­ko­tuk­sen uh­ri ei ole vam­mo­jen­sa vuok­si hen­gen­vaa­ras­sa. Po­lii­si epäi­lee ta­pon yri­tyk­ses­tä epäil­lyn mie­hen li­säk­si pa­hoin­pi­del­leen sa­ma­na il­ta­na sa­mas­sa asun­nos­sa vuon­na 1981 syn­ty­nyt­tä mies­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.