PARS KÄRYSI DOPINGISTA OLYMPIAVOITTAJA

HS Metro - - UUTISET -

Un­ka­rin mou­ka­rin­heit­tä­jä Krisz­tian Pars on saa­nut kil­pai­lu­kiel­lon, jo­ka jat­kuu en­si vuo­den hei­nä­kuu­hun as­ti, un­ka­ri­lais­me­dia ker­toi kes­ki­viik­ko­na. Pars an­toi tam­mi­kuus­sa po­si­tii­vi­sen näyt­teen, jo­ka si­säl­si ur­hei­lus­sa kiel­let­tyä suo­ri­tus­ta pa­ran­ta­vaa ai­net­ta. Ai­nees­ta löy­tyi jäl­kiä virt­sa­näyt­tees­tä, Un­ka­rin ylei­sur­hei­lu­liit­to ker­toi. Do­ping­vir­kai­li­jat hy­väk­syi­vät Par­sin väit­teen, et­tä ai­ne oli pää­ty­nyt hä­nen ke­hoon­sa kil­pai­lu­kau­den ul­ko­puo­lel­la, ei­kä se ol­lut suo­ri­tus­ta pa­ran­ta­va ai­ne.

Krisz­tian Pars.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.