Mie­hil­le sat­tuu enem­män

HS Metro - - NEWS -

Ta­pa­tur­ma­päi­vää vie­te­tään per­jan­tai­na 13. huh­ti­kuu­ta.

Tä­nään kiin­ni­te­tään huo­mio­ta mies­ten ta­pa­tur­miin. Mies­ten ta­pa­tur­ma­kuol­lei­suus on vä­hen­ty­nyt vii­me vuo­si­na, mut­ta edel­leen työi­käis­ten ta­pa­tur­mai­ses­ti ai­heu­tu­neis­ta kuo­le­mis­ta 80 pro­sent­tia sat­tuu mie­hil­le.

OUTI MUSTONEN

Kam­pan­ja kan­nus­taa mie­hiä miet­ti­mään omia toi­min­ta­ta­po­jaan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.