3

HS Metro - - UUTISET -

Län­si-Uu­den­maan po­lii­sin mu­kaan Kirk­ko­num­mel­la ja Raa­se­po­ris­sa on teh­ty jo kaik­ki­aan kol­me ri­ko­sil­moi­tus­ta nak­ki­syöt­tei­hin pii­lo­te­tuis­ta kou­kuis­ta. Syö­tit on mah­dol­li­ses­ti tar­koi­tet­tu koi­rien va­hin­goit­ta­mi­seen. Po­lii­si muis­tut­ti tors­tai­ses­sa tie­dot­tees­saan, et­tä ky­sees­sä on eläin­suo­je­lu­ri­kos, jos­ta voi saa­da sak­ko­ran­gais­tuk­sen tai enim­mil­lään kak­si vuot­ta van­keut­ta. Po­lii­si to­te­aa, et­tei pa­niik­kiin ole syy­tä. ”Mi­kä­li syöt­te­jä ha­vait­see, ne on syy­tä ke­rä­tä pois koi­rien ja las­ten ulot­tu­vil­ta. Jos mah­dol­lis­ta, niin kos­ke­mat­ta suo­raan syöt­tiin, esi­mer­kik­si muo­vi­pus­sin avul­la.”

Vaa­ral­li­nen nak­ki­syöt­ti löy­tyi al­ku­vii­kos­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.