Mies mur­tau­tui pe­su­laan Töö­lös­sä

HS Metro - - UUTISET -

Po­lii­si sai tors­tain vas­tai­se­na yö­nä il­moi­tuk­sen mie­hes­tä, jo­ka ki­ro­si Töö­lös­sä si­jait­se­van pe­su­lan edes­sä, et­tei se ole au­ki. Il­moit­ta­ja oli näh­nyt, kuin­ka mies rik­koi pe­su­lan ik­ku­nan ja me­ni si­sään. Kun par­tio saa­pui pai­kal­le, noin 60-vuo­tias mies is­tui pe­su­las­sa ja la­ta­si kän­nyk­kään­sä. Mies käyt­täy­tyi rau­hal­li­ses­ti, ei­kä teh­nyt min­kään­lais­ta vas­ta­rin­taa po­lii­sin tul­les­sa. ”Il­mei­ses­ti hän oli­si vain tah­to­nut pes­tä pyyk­kin­sä. Hän luu­li, et­tä pe­su­la on au­ki vuo­ro­kau­den ym­pä­ri ja her­mos­tui, kun pe­su­la oli­kin kiin­ni”, ker­too Hel­sin­gin po­lii­si tie­dot­tees­saan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.