Jau­hiai­nen ker­toi pa­ko­mat­kan taus­tois­ta

HS Metro - - UUTISET -

”Pi­din prin­ses­saa per­heen­jä­se­ne­nä.” Tii­na Jau­hiai­nen

Du­bais­sa aiem­min tä­nä vuon­na ka­don­nut suo­ma­lai­nen Tii­na Jau­hiai­nen ker­toi tors­tai­na en­sim­mäis­tä ker­taa jul­ki­suu­des­sa ko­ke­muk­sis­taan Lon­toos­sa jär­jes­te­tys­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Jau­hiai­sen ka­toa­mi­nen nousi jul­ki­suu­teen Suo­mes­sa­kin maa­lis­kuun lo­pul­la, jol­loin sel­vi­si, et­tä myös Suo­men kes­kus­ri­kos­po­lii­si tut­kii ka­toa­mis­ta ul­ko­mi­nis­te­riön ohel­la.

Ta­paus liit­tyy Du­bain prin­ses­san Sheik­ha La­ti­fan ka­toa­mi­seen. Jau­hiai­nen on ker­to­nut ol­leen­sa prin­ses­san mu­ka­na, kun tä­mä yrit­ti pae­ta Du­bais­ta ha­keak­seen tur­va­paik­kaa Yh­dys­val­lois­ta. In­tian ja Ara­bie­mi­raat­tien vi­ran­omai­set kui­ten­kin py­säyt­ti­vät aluk­sen kan­sain­vä­li­sil­lä ve­sil­lä, prin­ses­san pa­ko­mat­kaa jär­jes­tä­nyt De­tai­ned in Du­bai -jär­jes­tö ker­too.

Aluk­sel­la ol­leet otet­tiin kiin­ni, myös Jau­hiai­nen. Prin­ses­san koh­ta­los­ta ei ole tie­toa, mut­ta län­si­mai­den kan­sa­lai­set pää­si­vät myö­hem­min va­paik­si.

Du­bais­sa pit­kään asu­nut Jau­hiai­nen oli prin­ses­san per­so­nal trai­ner ja ys­tä­vä. Tors­tai­na hän ker­toi suos­tu­neen­sa vä­lit­tö­mäs­ti. kun prin­ses­sa oli pyy­tä­nyt hän­tä mu­kaan pa­ko­mat­kal­le.

”Hän on pa­ras ys­tä­vä­ni”, Jau­hiai­nen ker­toi ti­lai­suu­des­sa.

”Pi­din prin­ses­saa per­heen­jä­se­ne­nä”, hän sa­noi.

Prin­ses­sa ko­ki ole­van­sa Du­bais­sa van­ki­na. Hän ker­toi, et­tä hän­tä oli pi­det­ty ”van­keu­des­sa, ki­du­tet­tu ja hy­väk­si­käy­tet­ty”. Jau­hiai­sen mu­kaan prin­ses­sa oli ol­lut en­nen­kin van­keu­des­sa, kos­ka oli yrit­tä­nyt pae­ta Du­bais­ta.

Prin­ses­san on ker­rot­tu ole­van Du­bain hal­lit­si­jan ja Ara­bie­mi­raat­tien pää­mi­nis­te­rin Sheikh Mo­ham­med bin Ras­hid Al Mak­tou­min ty­tär.

Tii­na Jau­hiai­nen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.