Ro­mun liik­keet Maan kier­to­ra­dal­la

HS Metro - - UUTISET -

Täl­lä­kin het­kel­lä tu­han­net ja taas tu­han­net sa­tel­lii­tit, ja myös ros­kat kier­tä­vät Maa­ta. Mo­net jä­te­kap­pa­leis­ta ovat ava­ruus­ro­mua, jo­ka voi pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa ol­la uh­ka myös Maan asuk­kail­le, mut­ta eh­dot­to­mas­ti hait­taa ava­ruus­tut­ki­mus­ta. Säh­kö- ja tie­to­tek­nii­kan in­si­nöö­rio­pin­to­ja Texa­sin yli­opis­tos­sa Aus­ti­nis­sa Yh­dys­val­lois­sa suo­rit­ta­va Ja­mes Yo­der on teh­nyt verk­ko­si­vun, jon­ka käyt­tä­jät voi­vat kat­soa, mil­lai­sia kap­pa­lei­ta ja kuin­ka pal­jon Maan kier­to­ra­dal­la liik­kuu.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.