10 ky­sy­mys­tä

HS Metro - - HUPIKLUBI -

Mis­sä maas­sa kuo­li ai­na­kin 257 ih­mis­tä 1) len­to­ko­neen maa­han­syök­sys­sä huh­ti­kuus­sa 2018?

Min­kä so­taa käy­vän maan kau­pun­ke­ja 2) on Dou­ma?

Min­kä jää­kiek­ko­lii­gan par­haak­si 3) puo­lus­ta­jak­si va­lit­tiin vuon­na 2018 Sa­mi Ni­ku?

Kuin­ka mon­ta työn­te­ki­jää on net­ti4) kaup­pa­jät­ti Amazo­nil­la?

Ku­ka on Suo­men yh­dis­te­tyn hiih­don 5) maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja?

Min­kä maan pörs­si­kurs­se­ja seu­ra­taan 6) RTS-in­dek­sil­lä?

Mi­kä on Mus­ta­naa­mion ke­syn vuo7) ris­to­su­den ni­mi?

Suo­men hen­ki­lö­au­toil­la aje­taan 8) vuo­des­sa kes­ki­mää­rin 17 100 km – en­tä Yh­dys­val­to­jen hen­ki­lö­au­toil­la? En­tä Ruot­sin hen­ki­lö­au­toil­la? 9) Mi­kä on try­moo? 10)

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.