Kei­sa­ri Aar­nio ku­vaa vyyh­tiä fak­tat edel­lä

HS Metro - - WKD -

Ne­lo­sen Ruu­tu-pal­ve­lus­sa jul­kais­taan lau­an­tai­na kak­si en­sim­mäis­tä jak­soa Kei­sa­ri Aar­nio -draa­ma­sar­jas­ta. J-P Sii­lin oh­jaa­ma sar­ja poh­jau­tuu Min­na Pas­sin ja Susan­na Rein­bot­hin Aar­nio-tut­kin­nas­ta kir­joit­ta­maan sa­man­ni­mi­seen kir­jaan, jo­ka jul­kais­tiin 2017. Hel­sin­gin huu­me­po­lii­sin en­ti­seen pääl­lik­köön Ja­ri Aar­nioon liit­ty­vään ri­kos­vyyh­tiin liit­tyy mo­nia kään­tei­tä.

AAar­nio­ta sar­jas­sa esit­tää Ka­ri Hie­ta­lah­ti, Pas­sia Pil­vi Hä­mä­läi­nen, Rein­bot­hia Kir­si Yli­jo­ki ja Saa­raa Lee­na Pöys­ti.

Vaik­ka ta­pah­tu­mat on dra­ma­ti­soi­tu sar­jaa var­ten, sen to­den­mu­kai­suut­ta ko­ros­tet­tiin leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa. Esi­mer­kik­si Yli­jo­ki sa­noi, et­tä sar­jas­sa men­nään ”ko­ko ajan fak­tat edel­lä.”

Lau­an­tai­na Ne­lo­sel­la on avaus­jak­so, mut­ta ko­ko sar­jan pys­tyy täs­sä vai­hees­sa kat­se­le­maan vain Ruu­dus­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.