Sta­di 1918 -näy­tel­mään kuu­luu bus­si­kyy­ti

HS Metro - - WKD -

Nyt on ti­lai­suus saa­da pi­ka­kurs­si his­to­ri­aan, kun his­to­rial­li­siin ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va kak­sio­sai­nen esi­tys Sta­di 1918 – tais­te­lu Hel­sin­gis­tä sai en­si-il­tan­sa täl­lä vii­kol­la. Se ku­vaa si­säl­lis­so­taa se­kä val­kois­ten et­tä pu­nais­ten nä­kö­kul­mas­ta.

Val­kois­ten tun­nel­miin eläy­dy­tään Bot­tal­la, pu­na­kaar­ti­lais­ten kan­til­ta so­taa kat­so­taan Paa­si­tor­nis­sa, jon­ka tor­niin vie­tiin tam­mi­kuus­sa 1918 lyh­ty mer­kik­si sii­tä, et­tä pu­na­kaar­ti oli ot­ta­nut val­lan Hel­sin­gis­sä.

AE­siin­ty­ji­nä näh­dään muun muas­sa Si­be­lius-aka­te­mia­lai­sia ja yli­op­pi­las­teat­te­ri­lai­sia.

Bot­tan puo­lis­kon esi­tyk­sen oh­jan­nut ja kä­si­kir­joit­ta­nut lau­la­ja Reet­ta Ris­ti­mä­ki on in­no­kas his­to­rian har­ras­ta­ja.

"Val­kois­ten tun­nel­mis­ta Bot­tal­ta siir­ry­tään bus­seil­la Paa­si­tor­niin, mat­kal­la asian­tun­ti­jat ker­to­vat so­dan ta­pah­tu­ma­pai­kois­ta", hän sa­noo.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.