Pe­rus­kou­lu päät­tyy lä­hes 60 000:nnel­ta

HS Metro - - UUTISET -

KOULUVUOSI Lau­an­tai­na 2. ke­sä­kuu­ta pe­rus­kou­lun päät­tö­to­dis­tuk­sen saa Ope­tus­hal­li­tuk­sen ar­vion mu­kaan 58 600 op­pi­las­ta. Am­ma­til­li­sen tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa 76 200 opis­ke­li­jaa. Juh­li­joi­ta ovat myös uu­det yli­op­pi­laat, joi­ta on tä­nä vuon­na 26 809. Pe­ruso­pe­tuk­sen li­sä­ope­tuk­sen eli kymp­pi­luo­kan suo­rit­ta­vien mää­rä on vii­me vuo­si­na las­ke­nut, sa­noo Ope­tus­hal­li­tus. Vii­si vuot­ta sit­ten kymp­pi­luo­kan kä­vi rei­lut 1 800 op­pi­las­ta, nyt hei­tä on noin 700. Uusi lu­ku­vuo­si al­kaa pe­rus­o­pe­tuk­ses­sa ja lu­kiois­sa ylei­sim­min vii­kol­la 32.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.