Es­poon vuok­ra­ta­lois­sa jo­pa leik­ki­mö­kit on kiel­let­ty

HS Metro - - UUTISET -

Es­poon kau­pun­gin vuok­raa­sun­to­jen tram­po­lii­ni­kiel­to pu­hu­tut­taa jäl­leen. Asias­ta uu­ti­soi Svens­ka Yle.

Kau­pun­gin vuok­ra-asun­nois­ta vas­taa­va Es­poon Asun­not oy on kiel­tä­nyt tram­po­lii­nit pi­hoil­laan jo muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Asia nousi uu­des­taan pu­hee­nai­heek­si, kun tram­po­lii­ne­ja on il­mes­ty­nyt asun­to­jen pi­hoil­le kiel­los­ta huo­li­mat­ta.

Svens­ka Yle ker­too ta­pauk­ses­ta, jos­sa vuok­ra-asun­toon muut­ta­nut jou­tui myy­mään tram­po­lii­nin­sa kiel­lon ta­kia. Es­poon Asun­not oy muis­tut­ti asuk­kai­ta kiel­los­ta kir­jeel­lä.

Tram­po­lii­nien li­säk­si myös leik­ki­mö­kit on kiel­let­ty asun­to­jen pi­hoil­la.

”Leik­ki­mö­kit ovat ai­ka iso­ja ra­ken­nel­mia, jot­ka vai­kut­ta­vat ylei­sil­mee­seen”, pe­rus­te­lee kiel­toa Es­poon Asun­not oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Kam­mo­nen.

Kam­mo­nen ker­too asun­to­jen pi­hoil­la nä­ky­neen mi­tä mie­len­kiin­toi­sem­pia ra­ken­nel­mia. Asuk­kaat ovat ra­ken­ta­neet muun ri­so­pu. Kiel­lot ovat tul­leet käy­muas­sa ai­to­ja, ka­tok­sia ja vi­her­tän­nös­tä tai nii­den taus­tal­la on huo­nei­ta. On jo­ku muu­ran­nut asuk­kai­den il­moit­ta­ma epä­koh­ta.”pizzagril­lin­kin­vuok­ra-asun­non pi­hal­le, hän ker­too. Mut­ta voi­vat­ko leik­ki­mö­kit ol­la

”Ei yh­tiö hu­vik­seen kiel­lä asie­pä­koh­ta? Tä­tä Kam­mo­nen ei oi­ta. Sään­tö­jen pe­rus­tee­na on läh­de poh­dis­ke­le­maan, vaan to­tur­val­li­suus, ylei­sil­me ja naa­pu- te­aa nä­kö­kan­to­ja asi­aan ole­van mon­ta. Jo­ka kiin­teis­tös­sä on kui­ten­kin las­ten leik­ki­paik­ka.

Tram­po­lii­ni­kiel­toa hän pe­rus­te­lee me­lu­hai­tal­la ja vas­tuu­ky­sy­myk­sil­lä.

Tram­po­lii­nit ovat ai­heut­ta­neet naa­pu­reis­sa pa­lau­tet­ta, kom­men­toi Kam­mo­nen. Tram­po­lii­nil­la hyp­pi­mi­nen ei ole hil­jais­ta toi­min­taa. Ta­lo­yh­tiön ve­to­nau­la tram­po­lii­ni ve­tää puo­leen­sa pal­jon lap­sia, jot­ka ai­heut­ta­vat me­lul­la naa­pu­reil­le häi­riö­tä.

Li­säk­si kiel­lon taus­tal­la on vas­tuu­ky­sy­mys. Jos tram­po­lii­ni on ylei­sel­lä pi­ha-alu­eel­la, ta­pa­tur­man sat­tues­sa vas­tuun­kan­ta­ja voi ol­la ta­lo­yh­tiö.

Tram­po­lii­ni­kiel­toa pe­rus­tel­laan me­lu­hai­tal­la ja vas­tuu­ky­sy­myk­sil­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.