Ira­kis­sa löy­tyi sa­to­ja Isi­sin jouk­ko­hau­to­ja

HS Metro - - UUSI URA -

Ira­kis­sa on löy­det­ty sa­to­ja jouk­ko­hau­to­ja ji­ha­dis­ti­jär­jes­tö Isi­sin jäl­jil­tä, YK ker­too tiis­tai­na jul­kai­se­mas­saan ra­por­tis­sa. Hau­dois­sa on ai­na­kin 12 000 uh­ria.

Hau­dat ovat vuo­sil­ta 2014–2017.

”Jouk­ko­hau­dat to­dis­ta­vat raas­ta­vis­ta me­ne­tyk­sis­tä, sy­väs­tä kär­si­myk­ses­tä ja jär­kyt­tä­väs­tä jul­muu­des­ta”, YK:n Ira­kin­edus­ta­ja Jan Ku­bis sa­noi tiis­tai­na uu­tis­toi­mis­to AFP:n mu­kaan.

Val­ta­va työ hau­to­jen tut­ki­mi­sek­si on vas­ta alus­sa, ja sii­nä kes­tää vuo­si­kausia.

Tar­kal­leen jouk­ko­hau­to­ja on löy­det­ty 202. Niis­tä on tut­kit­tu vas­ta 28. Ar­viol­ta 12 000:sta ruu­miis­ta on tut­kit­tu 1 258.

Jo­kai­sen uh­rin koh­ta­lo yri­te­tään sel­vit­tää.

”Kuo­le­man olo­suh­tei­den sel­vit­tä­mi­nen on tär­keä as­kel per­hei­den su­ru­työs­sä ja to­tuu­den ja oi­keu­den et­sin­näs­sä”, Ku­bis sa­noi.

YK al­koi ke­rä­tä to­dis­tei­ta Isi­sin kan­san­mur­his­ta ja ri­kok­sis­ta ih­mi­syyt­tä vas­taan elo­kuus­sa. Ai­ka­naan niis­tä py­ri­tään nos­ta­maan syyt­tei­tä kan­sain­vä­li­ses­sä ri­kos­tuo­miois­tui­mes­sa.

Jouk­ko­hau­dois­sa on tär­ke­ää to­dis­tusai­neis­toa ri­kok­sis­ta.

Ji­ha­dis­ti­nen ter­ro­ris­ti­lii­ke Isis val­ta­si suu­ria maa-aluei­ta Län­si­ja Poh­jois-Ira­kis­ta keväällä ja ke­säl­lä 2014. Se ju­lis­ti ”ka­li­faa­tin” tai ”is­la­mi­lai­nen val­tion”, jo­ta se hal­lit­si ää­rim­mäi­sen raa’al­la vä­ki­val­lal­la.

Isi­sin hir­mu­hal­lin­to lu­his­tui lop­pu­vuo­des­ta 2017.

”Jouk­ko­hau­dat to­dis­ta­vat raas­ta­vis­ta me­ne­tyk­sis­tä.” Jan Ku­bis

So­ti­las tut­ki jouk­ko­hau­taa syys­kuus­sa vuon­na 2014 Ira­kis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.