MIETINTÖ VALMISTUI

HS Metro - - UUTISET -

Edus­kun­nan so­si­aa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta on saa­nut mie­tin­tön­sä sote-uu­dis­tuk­ses­ta val­miik­si, ker­toi va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Kris­ta Kiu­ru (sd) kes­ki­viik­ko­na pois­tues­saan va­lio­kun­nan ko­kouk­ses­ta. Nyt jouk­ko kan­san­edus­ta­jia on käy­nyt lä­pi la­kie­si­tyk­set huo­lel­li­ses­ti, kuul­lut eri asian­tun­ti­joi­ta, täy­den­tä­nyt py­kä­liä ja kor­jan­nut puut­teet. Seuraavaksi uu­dis­tus­ta kä­sit­te­lee pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.