Pi­ka­ra­ti­kal­le ha­lu­taan tun­ne­li

HS Metro - - UUTISET -

Suun­ni­tel­tu pi­ka­rai- tio­tie­lin­ja alit­taa Tik­ku­ri­las­sa pää­ra­dan tun­ne­lis­sa Dixin koh­dal­la ja nousee maan­pin­nal­le Kie­lo­tiel­lä, lin­ja­si Van­taan tek­ni­nen lau­ta­kun­ta ko­kouk­ses­saan tiis­tai­na. Pöy­däl­lä oli nel­jä eri lin­jaus­vaih­toeh­toa, jois­ta lau­ta­kun­ta päät­tyi esit­tä­mään tä­tä Van­taan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le. Pi­ka­rai­tio­tiel­le ha­lu­taan laa­tia yleis­suun­ni­tel­ma vä­lil­le Mel­lun­ky­läs­tä, Ha­ku­ni­lan ja Tik­ku­ri­lan kaut­ta Avia­po­lik­seen. Tar­koi­tuk­se­na on pa­ran­taa näi­den aluei­den jouk­ko­lii­ken­net­tä. Pi­ka­ra­ti­kan yleis­suun­nit­te­lu jat­kuu Van­taal­la vie­lä vuo­den, syk­syyn 2019 saak­ka.

A

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.