Ve­si­tor­nin va­lais­tus ihas­tut­taa Es­poos­sa

HS Metro - - UUTISET - PAULIINA JOKINEN HS

”Eri­koi­sil­toi­na myös va­lais­tus on eri­tyi­nen.” Lau­ra He­lan­der, ra­vin­to­la­pääl­lik­kö

Hau­ki­lah­teen las­keu­tui vii­kon­lop­pu­na ufo. Vai las­keu­tui­ko? Sil­tä se saat­toi ai­na­kin näyt­tää, kun nä­kö­ala­ra­vin­to­la Hai­ka­ran­pe­sä on va­lais­tu näyt­tä­väs­ti il­tai­sin.

Va­lais­tus on he­rät­tä­nyt pal­jon ihas­tus­ta lä­hia­lu­een asuk­kais­sa, jot­ka ovat ikuis­ta­neet Hai­ka­ran­pe­sän usei­siin ku­viin.

Yk­si va­lais­tuk­ses­ta naut­ti­nut asu­kas on Niit­ty­kum­mus­sa asu­va Min­na Räi­sä­nen. Räi­sä­nen lenk­kei­lee usein Hai­ka­ran­pe­sän lä­hei­syy­des­sä ja naut­tii va­lais­tuk­ses­ta, jo­ka pi­ris­tää mar­ras­kuis­ta tun­nel­maa.

”Näyt­tää ai­van kuin ufo oli­si las­keu­tu­nut alu­eel­le”, Räi­sä­nen sa­noo.

Räi­sä­nen on asu­nut alu­eel­la al­le vuo­den, jo­ten tä­mä syk­sy on en­sim­mäi­nen, kun hän on pääs­syt naut­ti­maan va­lais­tuk­ses­ta. It­se ra­ken­nuk­ses­sa hän ei ole kos­kaan käy­nyt.

Hän jul­kai­si ot­ta­mi­aan ku­via Es­poon Pus­ka­ra­dio­ryh­mäs­sä, mis­sä mo­ni es­poo­lai­nen ker­toi muis­to­jaan Hai­ka­ran­pe­säs­tä. Mie­li­ku­vat pai­kas­ta vah­vis­tui­vat, kun pai­kal­li­set ku­vai­li­vat men­nei­den vuo­sien lois­toa.

”Oli mu­ka­vaa, kun jo­ku ker­toi pai­kal­la ol­leen ai­em­min dis­ko, mis­sä oli juo­tu si­ni­siä en­ke­lei­tä. Juu­ri sel­lai­nen mie­li­ku­va pai­kas­ta on­kin”, Min­na Räi­sä­nen sa­noo.

Il­ta­va­lais­tus muut­tuu usein sen mu­kaan, min­kä­lais­ta ti­lai­suut­ta ra­vin­to­las­sa vie­te­tään, ra­vin­to­la Hai­ka­ran­pe­sän ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Lau­ra He­lan­der ker­too.

”Vii­me vii­kon­lop­pu­na ra­vin­to­las­sa vie­tet­tiin jazz-il­taa. Eri­koi­sil­toi­na myös va­lais­tus on eri­tyi­nen”, He­lan­der sa­noo.

Esi­mer­kik­si it­se­näi­syys­päi­vä­nä va­lais­tus on si­ni­val­koi­nen. ”Sil­loin, kun län­si­met­ro avat­tiin, Hai­ka­ran­pe­sä va­lais­tiin orans­sik­si vii­kon ajak­si”, He­lan­der muis­te­lee.

Muul­loin ra­vin­to­lan vah­ti­mes­ta­ril­la on He­lan­de­rin mu­kaan mel­ko va­paat kä­det vai­kut­taa va­lais­tuk­sen sä­vyi­hin.

Nä­kö­ala­ra­vin­to­la Hai­ka­ran­pe­sä on va­lais­tu näyt­tä­väs­ti il­tai­sin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.