Ver­mon joh­ta­ja läh­tee yl­lät­täen

Myös ra­vi­ra­dan kil­pai­lu­pääl­lik­kö lo­pet­taa.

HS Metro - - UUTISET -

Suo­men joh­ta­val­la ra­vi­ra­dal­la Ver­mos­sa ta­pah­tuu yl­lät­tä­viä hen­ki­lö­vaih­dok­sia, kun toi­mi­tus­joh­ta­ja Pia Blom-Jo­hans­son siir­tyy toi­siin työ­teh­tä­viin. Hän jää pois Ver­mos­ta vuo­den­vaih­tees­sa.

”Toi­mi­tus­joh­ta­jal­la on ol­lut hal­li­tuk­sen täy­si luot­ta­mus, ja Pian pää­tös tu­li meil­le iso­na yl­lä­tyk­se­nä”, Ver­mon hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ju­ha Lyy­ti­nen sa­noo ra­vi­ra­dan tie­dot­tees­sa.

Myös kil­pai­lu­pääl­lik­kö lo­pet­taa, kun Ti­mo Mah­la­mä­ki läh­tee ke­vät­tal­vel­la var­hen­ne­tul­le työ­eläk­keel­le. Mah­la­mä­ki on ol­lut kil­pai­lu­pääl­lik­kö­nä seit­se­män vuot­ta.

”Hen­ki­löi­den läh­töi­hin ei lii­ty dra­ma­tiik­kaa. Ver­mon Ra­vi­ra­ta oy käyn­nis­tää toi­mi­tus­joh­ta­jan ja

Akil­pai­lu­pääl­li­kön ha­ku­pro­ses­sin vä­lit­tö­mäs­ti”, Lyy­ti­nen jat­kaa.

Blom-Jo­hans­son ot­ti Ver­mon oh­jak­set Suo­men ra­vi­ra­to­jen toi­se­na nais­joh­ta­ja­na kol­me ja puo­li vuot­ta.

Ver­mon hal­li­tus va­lit­si BlomJo­hans­so­nin kaik­kien ha­ki­joi­den ul­ko­puo­lel­ta, kun se ei muu­ten löy­tä­nyt so­pi­vaa.

”Kiin­nos­tuin he­ti, kun mi­nul­le soi­tet­tiin”, Blom-Jo­hans­son sa­noi HS:n haas­tat­te­lus­sa huh­ti­kuus­sa 2015.

En­nen Ver­moa hän työs­ken­te­li va­kuu­tusa­lan joh­to­teh­tä­vis­sä.

”Pian pää­tös tu­li meil­le iso­na yl­lä­tyk­se­nä.” Ju­ha Lyy­ti­nen, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

Pia Blom-Jo­hans­son on joh­ta­nut Ver­moa kol­me ja puo­li vuot­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.