BOEINGILTA TOIMINTAOHJEITA

HS Metro - - UUTISET -

Yh­dys­val­ta­lai­nen len­to­ko­nei­den val­mis­ta­ja Boeing suun­nit­te­lee lä­het­tä­vän­sä toimintaohjeita len­to­yh­tiöil­le, joil­la on käy­tös­sä In­do­ne­sias­sa vii­me vii­kol­la me­reen syök­sy­nyt­tä Boeing 737 Max -ko­ne­tyyp­piä, eri tie­do­tus­vä­li­neet ker­to­vat. Lion Air -len­to­yh­tiön tur­ma­ko­neen no­peus­mit­ta­ri oli vial­li­nen ko­neen nel­jän vii­mei­sen len­non ajan, on­net­to­muus­tut­ki­jat ker­toi­vat maa­nan­tai­na. Kaik­ki ko­nees­sa ol­leet 189 ih­mis­tä kuo­li­vat on­net­to­muu­des­sa. Boeing lä­het­tä­nee toimintaohjeita jo kes­ki­viik­ko­na, uu­tis­toi­mis­to Reuters ker­too. Boein­gin lä­het­tä­mist­tä oh­jeis­sa neu­vo­taan, mi­ten me­ne­tel­lään, kun ko­neen mit­ta­ris­to re­kis­te­röi vää­riä tie­to­ja.

Boeing 737 Max -tyyp­pi syök­syi me­reen In­do­ne­sias­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.