Vau­vo­ja kau­pan­nut rin­ki jäi kiin­ni

HS Metro - - UUTISET -

Pe­rus­sa otet­tiin tiis­tai­na kiin­ni vau­vo­ja myy­nyt sa­la­kul­je­tus­rin­ki, ker­toi uu­tis­toi­mis­to Reuters syyt­tä­jän­vi­ras­ton tie­to­jen pe­rus­teel­la. Kiin­nio­tet­tu­jen jou­kos­sa on Pe­run en­ti­nen po­lii­si­pääl­lik­kö, gy­ne­ko­lo­gi, las­ten­lää­kä­ri ja kym­men­kun­ta muu­ta ih­mis­tä. Vi­ran­omai­set kut­su­vat jen­giä ”sie­lut­to­mik­si ih­mis­sa­la­kul­jet­ta­jik­si”, jot­ka met­säs­ti­vät köy­hiä, ras­kaa­na ole­via nai­sia ja suos­tut­te­li­vat nä­mä luo­pu­maan vau­vois­taan kor­vaus­ta vas­taan. Jen­gin ker­ro­taan myy­neen lap­set eteen­päin huo­mat­ta­vil­la voi­toil­la, ker­toi Bri­tan­nian yleis­ra­dio­yh­tiö BBC.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.