Mok­ka­pa­la­kak­ku

HS Metro - - RUOKA -

noin 12 an­nos­ta

val­mis­tusai­ka noin 1 h 30 min + ka­kun te­key­ty­mi­nen

Poh­ja: (tee näi­tä poh­jia yh­teen­sä kak­si)

1 dl ryp­siöl­jyä 2 ka­nan­mu­naa 1¼ dl so­ke­ria 2 dl veh­nä­jau­ho­ja 2 rkl kaa­kao­jau­het­ta 1 tl lei­vin­jau­het­ta ½ tl va­nil­ja­so­ke­ria ½ tl ka­ne­lia ¼ tl suo­laa 1 dl mai­toa

Vä­liin:

noin ¾ dl vä­hä­so­ke­ris­ta löy­sää apri­koo­si­hil­loa 150 g mai­to­suklaa­ta 200 g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa 1 dl to­muso­ke­ria

Kuor­ru­te:

½ dl kuu­maa vet­tä 25 g voi­ta 1 rkl pi­ka­kah­vi­jau­het­ta 2 rkl kaa­kao­jau­het­ta noin 3½ dl to­muso­ke­ria

Ko­ris­te­luun:

pyö­rei­tä kark­ke­ja tai non­pa­rel­le­ja

Kak­kuun tar­vi­taan kak­si pyö­re­ää poh­jaa. Jos si­nul­la on kak­si sa­man­lais­ta vuo­kaa, joi­den hal­kai­si­ja on noin 20 cm, voit teh­dä poh­jat yh­tä ai­kaa. Jos omis­tat vain yh­den vuo­an, tee kak­si poh­jaa pe­räk­käin. Pin­go­ta ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le lei­vin­pa­pe­ri, si­ve- le vuo­an reu­nat öl­jyl­lä. Kuu­men­na uu­ni 200-as­tei­sek­si. Se­koi­ta kul­hos­sa 1 dl öl­jyä, 2 mu­naa ja 1¼ dl so­ke­ria ke­vyes­ti vis­pi­läl­lä. Mit­taa toi­seen kul­hoon 2 dl veh­nä­jau­ho­ja, 2 rkl kaa­kao­jau­het­ta, lei­vin­jau­he, va­nil­ja­so­ke­ri, ka­ne­li ja suo­la. Se­koi­ta. Li­sää öl­jy-ka­nan­mu­na-so­ke­ri­seok­seen vuo­ro­tel­len jau­ho­seos­ta ja mai­toa. Se­koi­ta no­peas­ti ta­sai­sek­si. Älä vat­kaa pit­kään, jot­ta seok­seen ei tu­le sit­koa. Kaa­da tai­ki­na vuo­kaan. Pais­ta uu­nin kes­ki­ta­sol­la 16–18 mi­nuut­tia. (Poh­ja saa jää­dä hie­man kos­teak­si.) An­na het­ki jääh­tyä vuo­as­sa, ota poh­ja sit­ten vuo­as­ta lei­vin­pa­pe­rei­neen työ­lau­dal­le jääh­ty­mään. Pei­tä fo­liol­la. Tee toi­nen poh­ja täs­mäl­leen sa­mal­la ta­val­la ja nos­ta se­kin pöy­däl­le jääh­ty­mään fo­lion al­le. Tee sil­lä vä­lin täy­te. Pil­ko suklaa mik­ro­aal­to­uu­nin kes­tä­vään kul­hoon. Su­la­ta suklaa­ta mik­ros­sa 10–20 se­kun­tia, se­koi­ta. Jat­ka, kun­nes suklaa on su­la­nut. Kun suklaa on hie­man jääh­ty­nyt, li­sää jouk­koon tuo­re­juus­to, vat­kaa het­ki säh­kö­vat­kai­mel­la. Se­koi­ta jouk­koon myös to­muso­ke­ri. Lai­ta täy­te pur­so­tin­pus­siin ja nos­ta jää­kaap­piin jäh­met­ty­mään. Kun poh­jat ovat jääh­ty­neet lä­hes huo­neen­läm­pöi­sik­si, jaa hil­lo poh­jil­le niin, et­tä se tu­lee poh­jim­mai­sen le­vyn ylä­pin­nal­le ja ylem­män le­vyn ala­pin­nal­le. Jä­tä taas jääh­ty­mään: sa­mal­la hil­lo imey­tyy poh­jiin hy­vin. Kun poh­jat ovat huo­neen­läm­pöi­siä, voit täyt­tää ka­kun. Vuo­raa vuo­ka, jos­sa teit poh­jat, kel­mul­la (tai reu­nat isol­la lei­vin­pa­pe­ri­sui­ka­leel­la) ja lai­ta vuo­kaan lei­vin­pa­pe­ri­pyö­ry­lä. Nos­ta kak­ku­poh­ja vuo­kaan hil­lo­pin­ta ylös­päin. Pur­so­ta tai le­vi­tä poh­jan pääl­le mai­to­suklaa­täy­te. Nos­ta toi­nen kak­ku­poh­ja pääl­le niin, et­tä hil­lo­pin­ta jää mai­to­suklaa­täy­tet­tä vas­ten. Suo­jaa vuo­ka kel­mul­la ja nos­ta kak­ku jää­kaap­piin te­key­ty­mään seu­raa­vaan päi­vään. Tee kuor­ru­tus vas­ta vä­hän en­nen tar­joi­lua. Ota kak­ku vuo­as­ta, siis­ti reu­nat veit­sel­lä. Kuu­men­na ve­si, se­koi­ta jouk­koon muut ai­neet. An­na hie­man jääh­tyä, sil­lä sil­loin saat kuor­rut­teen py­sy­mään ka­kun pin­nal­la, ei­kä se va­lu hol­tit­to­mas­ti. Jos kuor­ru­tus jääh­tyy lii­kaa, läm­mi­tä si­tä het­ki. Le­vi­tä kuor­ru­tus ka­kun pin­nal­le. ( Jos kuor­ru­tus tun­tuu va­lu­van lii­kaa, lai­ta kak­ku no­peas­ti het­kek­si jää­kaap­piin, jot­ta pin­ta jäh­met­tyy. Jat­ka kuor­rut­ta­mis­ta het­ken pääs­tä uu­des­taan.) Tee kak­kuun tar­koi­tuk­sel­la muu­ta­ma her­kul­li­nen va­lu­ma­koh­ta. Ko­ris­te­le pin­ta he­ti kar­keil­la tai non­pa­rel­leil­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.