NEL­JÄ RUUSUA TE­KI ELOKUVAN

HS Metro - - VIIHDE -

Nel­jä ruusua -yh­tye täyt­ti vii­me vuon­na hui­keat 35 vuot­ta. Nel­jä ruusua – Ohi­kii­tä­viä täh­ti­het­kiä -do­ku­ment­ti ku­vaa yh­tyeen nousun maam­me suu­rim­pien po­pyh­ty­ei­den jouk­koon. Do­ku­men­tis­sa ovat ää­nes­sä yh­tyeen li­säk­si muun muas­sa Is­mo Alan­ko, Aki Tyk­ki, Cos­tel­lo Hau­ta­mä­ki ja Neu­mann. Li­säk­si kur­kis­te­taan yh­tyeen uran eri vai­hei­siin lu­kuis­ten ar­kis­to­ma­te­ri­aa­lien muo­dos­sa. Do­ku­men­tin on ku­van­nut, oh­jan­nut ja edi­toi­nut Le­mo. Do­ku­ment­tie­lo­ku­va näh­tiin ke­sä­kuus­sa en­sie­si­tyk­ses­sä Ruu­dus­sa ja on nyt kat­sot­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan YouTu­bes­sa.

Nel­jä ruusua täyt­ti vii­me vuon­na 35 vuot­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.