2,4 %

HS Metro - - UUTISET -

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan vuo­krien vuo­si­nousu oli vuo­den 2018 kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä 2,4 pro­sent­tia. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la va­paa­ra­hoit­teis­ten asun­to­jen vuok­rat nousi­vat 2,4 pro­sent­tia. Vuo­des­ta 2010 vuo­den 2012 puo­li­vä­liin as­ti vuok­rat ovat nousi­vat jok­seen­kin sa­maa tah­tia elin­kus­tan­nusin­dek­sin kans­sa. Sit­ten vuok­rat ryh­tyi­vät nouse­maan sel­väs­ti elin­kus­tan­nusin­dek­siä no­peam­min. Vuo­des­ta 2008 in­dek­si­lu­ke­mas­ta 99 läh­te­neet in­dek­sit ovat nyt ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sin osal­ta al­le 110 ta­sol­la, kun pää­kau­pun­ki­seu­dul­la vuo­krien in­dek­si­lu­ku on 129 ta­sol­la.

Vuok­rat ovat nous­seet pää­kau­pun­ki­seu­dul­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.