Pe­do­fii­li­jah­dis­sa aut­ta­nut sai kii­tok­sia

Van­taa­lai­nen Ol­li En­ne tut­kii jo uut­ta ku­vaa.

HS Metro - - UUTISET -

Vantaalla asu­van ark­ki­teh­ti Ol­li En­teen sa­la­po­lii­si­työ sai tors­tai­na kii­tos­ta pal­ki­tul­ta tut­ki­van jour­na­lis­min si­vus­tol­ta Bel­lingca­til­ta.

En­ne nousi mar­ras­kuun alus­sa jul­ki­suu­teen, kun hän ar­ve­li saa­neen­sa sel­vil­le, mis­sä kak­si Eu­ro­po­lin vä­lit­tä­mää, las­ten sek­su­aa­li­seen hy­väk­si­käyt­töön liit­ty­vä ku­vaa on otet­tu.

Pit­kä et­sin­tä tuot­ti tu­lok­sek­si pai­kan Shenz­he­nin kau­pun­gin lä­hel­tä Kii­nas­ta.

”Jouk­kois­ta­mi­sen ja Bel­lingca­tin seu­raa­jien omis­tau­tu­mi­sen an­sios­ta oli mah­dol­lis­ta pai­kal­lis­taa Eu­ro­po­lin jul­kai­se­mis­ta las­ten hy­väk­si­käy­tön vas­tai­sen

Akam­pan­jan ku­vis­ta eräs tiet­ty ul­ko­kat­to Aa­sias­sa vain hie­man yli kah­des­sa vii­kos­sa. Kun­nia Ol­li En­teel­le”, Bel­lingcat kir­joit­ti tors­tai­na Twit­te­ris­sä.

Bel­lingcat tun­ne­taan muun muas­sa Skri­pal-ju­tun epäil­ty­jen hen­ki­löl­li­syy­den sel­vit­tä­mi­ses­tä. Si­vus­to ker­toi pys­ty­neen­sä var­mis­ta­maan kii­na­lai­sen Bai­du-ha­ku­ko­neen kart­to­jen ka­tu­nä­ky­mien pe­rus­teel­la, et­tä En­teen löy­dös vas­taa täy­del­li­ses­ti Eu­ro­po­lin jul­kai­se­maa ku­vaa.

En­ne ker­toi tors­tai­na HS:lle, et­tei ole saa­nut Eu­ro­po­lil­ta vah­vis­tus­ta löy­dök­sen­sä to­den­pe­räi­syy­des­tä. Eu­ro­pol to­sin tyk­kä­si Twit­te­ris­sä Bel­lingca­tin jul­kai­se­mas­ta on­nit­te­lu­vies­tis­tä.

Nyt En­ne sel­vit­tää erään toi­sen Eu­ro­po­lin jul­kai­se­man mys­tee­ri­ku­van ot­ta­mis­paik­kaa yh­des­sä mui­den asias­ta kiin­nos­tu­nei­den kans­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.