Ky­mi­rin­gin työt lop­pusuo­ral­la

HS Metro - - URHEILU -

Poik­keuk­sel­li­sen läm­min ja kui­va ke­sä no­peut­ti­vat Iit­tiin val­mis­tu­van moot­to­ri­ra­dan, Ky­mi­rin­gin val­mis­tu­mis­ta. Ra­ta voi­tiin ajaa lä­pi jo ju­han­nuk­se­na, ja mas­sii­vis­ten tur­va-aluei­den ra­ken­ta­mi­nen al­koi hei­nä­kuus­sa. Lop­pu­vuo­des­ta ra­taa vii­meis­tel­lään, jot­ta se voi­daan as­fal­toi­da en­sim­mäi­sen ker­ran ke­vääl­lä. Ta­voit­tee­na on, et­tä ra­dal­la aje­taan kil­paa MM-ta­sol­la moot­to­ri­pyö­ril­lä vuo­den 2019 hei­näe­lo­kuus­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.