Kaup­pa käy sink­ku­päi­vä­nä

HS Metro - - WKD -

TEEMAPÄIVÄ Suo­mes­sa vie­lä mel­ko tun­te­ma­ton­ta, kii­na­lais­läh­töis­tä alen­nus­myyn­ti­päi­vä sink­ku­päi­vää vie­te­tään sun­nun­tai­na 11. mar­ras­kuu­ta. Yk­si­ne­lä­mis­tä juh­lis­ta­va me­gas­hop­pai­lu­päi­vä on nous­sut ko­ko­nais­myyn­nin ar­vol­taan maa­il­man suu­rim­mak­si os­tos­päi­väk­si, ohi tun­ne­tum­man Black Fri­dayn, jo­ta vie­te­tään 23. mar­ras­kuu­ta, ker­too Hin­tao­pas tie­dot­tees­saan. Esi­mer­kik­si kii­na­lai­ses­sa verk­ko­kaup­pay­ri­tys Ali­ba­bas­sa teh­tiin vii­me vuo­den sink­ku­päi­vä­nä os­tok­sia pe­rä­ti 25 mil­jar­din dol­la­rin ar­vos­ta. ”Sink­ku­päi­vä on nos­tees­sa myös Suo­mes­sa”, sa­noo Hin­taop­paan maa­joh­ta­ja Lii­sa Ma­tin­ve­si-Bas­sett tie­dot­tees­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.