Fin­län­da­re dog i olyc­ka i Po­len

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Ett fin­ländskt par mis­te li­vet i en tra­fi­ko­lyc­ka i Po­len i fre­dags, rap­por­te­rar fle­ra pols­ka me­di­er.

En­ligt saj­ten Polsat­news.pl in­träf­fa­de olyc­kan på riks­väg 7 nära byn Pod­wilk i söd­ra Po­len på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen. Fin­län­dar­na var på en mc-tur i Eu­ro­pa.

En­ligt lo­ka­la me­di­er ver­kar det som en per­son­bil bytt kör­fil och kroc­kat med mo­tor­cy­keln. Mo­tor­cy­keln ha­de fat­tat eld och pa­ret som kör­de den dog trots förs­ta hjäl­pen. Det var reg­nigt på olycks­plat­sen.

Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et be­kräf­ta­de för FNB på sön­da­gen att två fin­län­da­re av­li­dit i Po­len och att de lo­ka­la me­di­er­na skri­ver om just den hän­del­sen som även mi­ni­ste­ri­et kän­ner till.

Mi­ni­ste­ri­et vil­le in­te gå in på de­tal­jer kring döds­fal­len, men sa­de att lä­get är un­der kon­troll.

Il­ta-Sa­no­mat var först ute med ny­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.