Sa­lin by­ter lag

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Sa­su Sa­lin, 26, som hör till det fins­ka bas­ket­lands­la­gets nyc­kel­spe­la­re, by­ter lag in­om den spans­ka bas­ket­li­gan. Den nya adres­sen är Uni­ca­ja Ma­la­ga, som fi­ra­de Eu­rocup­vinst för­ra sä­song­en. Sa­lin spe­la­de de se­nas­te två och en halv sä­song­er­na av sin kar­riär i CB Gran Ca­na­ria. På grund av Eu­rocup­mäs­ter­ska­pet kom­mer Ma­la­ga att spe­la i Eu­ro­li­gan näs­ta sä­song, och Sa­lin får åter spe­la i Eu­ro­pas störs­ta bas­ket­li­ga ef­ter en pa­us på fy­ra sä­song­er.

– Eu­ro­li­gan är en se­rie som var­je eu­ro­pe­isk spe­la­re vill spe­la i, och det känns väl­digt bra att åter få chan­sen att spe­la där. Jag ser det här som ett stort fram­steg i min kar­riär, sä­ger Sa­lin i bas­ket­för­bun­dets press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.