Stu­di­e­stöds­re­for­men möj­lig­gör stör­re lån

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Stu­die­pen­ning­en sjönk för hög­sko­lestu­de­ran­de med cir­ka 85 eu­ro, till 250,28 eu­ro.

●●Stats­bor­gen för stu­di­elå­net höjs från 400 eu­ro till 650 eu­ro per må­nad för en stu­de­ran­de som stu­de­rar i Fin­land och från 700 eu­ro till 800 eu­ro per må­nad för en stu­de­ran­de som stu­de­rar ut­om­lands.

●●Stöd­ti­den för al­la hög­sko­lestu­di­er för­kor­ta­des med tio må­na­der från 64 till 54 stöd­må­na­der. Stöd­ti­den för en läg­re och hög­re hög­sko­le­ex­a­men som sam­man­lagt om­fat­tar 360 stu­die­po­äng är 57 må­na­der.

●●Stu­de­ran­de över­för­des sam­ti­digt till det all­män­na bo­stads­bi­dra­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.